Centrála

Tichý & Poláček - patentoprávní a známková kancelář

Evropský patentový zástupce. Realizujeme ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, registraci ochranných známek, převody chráněných řešení. Oceňujeme nehmotné vlastnictví.
Zastupujeme své klienty při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví při zajišťování státní ochrany a registrace jejich průmyslových práv.
Web:
http://www.patent.tipol.cz
Adresa:
Dominikánská 287/6
301 00 Plzeň
Plzeňský kraj
Telefon:
+420 377 326 297
Fax:
+420 377 326 297
E-mail:

Obory činnosti: